Potenţialul turistic
SITURI  ARHEOLOGICE DIN SEC V-VI
ZONA FLORISTICA "TURBARIA DERSCA"
CASTELUL BURBURE DIN PERIOADA RENASTERII
HANUL "RATOS"