Hotărârile autorității deliberative
1 Noiembrie 2022
Anul 2020
HCL Impozite si Taxe aferente anului 2020

CL - SEPTEMBRIE 2020

ANUL 2021

ANUL 2022